cz | eng
Experimentální návrh

Kontakty

Předseda správní rady

PhDr. Alena Zinnerová
Tel. 00420 226 203 710
e-mail: zinnerova@msgrou­p.cz

Ředitel

ing. arch. Michal Šourek
Tel. 00420 226 203 710
e-mail: logo@msgroup.cz